Shadow Man
The Life and Works of Eric Frank Russell
Biography
Works
Comment
Links

 
EFR in Other Languages - Dutch translations

  
* Welkom op Aarde (Welcome to Earth) - 1974 by Meulenhoff Nederland bv. Amsterdam:

Diabologica (Diabologic)
Ankerlijn                            (Tieline)
Hobbyist                           (Hobbyist)
U-bocht                            (U-Turn)
Finale                               (Late night final)
Opnieuw proberen               (Second genesis)
Benenwerk                         (Legwork)
P.S.                                 (P.S.)
Paniekknop                        (Panic button)
Niets nieuws onder de zon    (Nothing new)
Ik ben niets                       (I am nothing)
Allamagoosa                       (Allamagoosa)

* Aan het eind van de Regenboog (Rainbow's end) - 1979 by Meulenhoff Nederland bv. Amsterdam

Aan het eind van de regenboog           (Rainbow's end)
De avond valt                                  (Fast falls the eventide)
Richting Grote Dag                            (Design for Great-Day)
De zetel der verdoemden                   (Seat of oblivion)
Eerste person enkelvoud                    (First person singular)
De getuige                                      (The witness)
Vierenveerig kamelen en een dromedaris  (Homo saps)
Metamorf                                        (Metamorphosite)
Mana                                             (Mana)

* Mensen, Martianen, Machines (Men, Martians and Machines) - 1971 by Meulenhoff Nederland NV

* De grote uittocht (The great explosion) - 1969, 1982 by Meulenhoff Nederland bv, Amsterdam

* Wesp (Wasp) - 1975 A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen

* Duiveltjelief (Dear Devil) -1971 A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen

Spiro             (Spiro)
Lest best       (Early bird) 
De Denker       (The ponderer)
Duiveltjelief     (Dear Devil)

* De kosmische bondgenoot (Next of Kin) - by Uitgeverij A.J. Luitingh Laren N.H.

* Ik ben hier zelf ook vreemd (I'm a stranger here myself) 1969 A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen

Een stem                        (Somewhere a voice) 
Boemerang                      (Boomerang)
Het ritme van de ratten     (Rhytm of the rats) 
Had u geroepen?              (I hear you calling)
Een kwestie van instinct    (A matter of instinct)
De ontheemde                  (Displaced person)
Ik ben hier zelf ook vreemd (I'm a stranger here myself)
De Kalmaners                    (The waitabits)


Biography
Works
Comment
Links
Home